4. Avantaje – perspective

Consider mai înainte de toate că orice judecăţi s-ar face legat de eventualele avantaje – perspective ale unui astfel de sistem de înregistrare a operațiunilor contabile ar trebui avut în vedere un lucru incontestabil: sistemul de evidenţă contabilă se realizează în prezent aproape în mod exclusiv cu ajutorul programelor soft. Nu voi insista foarte mult asupra efectelor complete ale unei eventuale schimbări a modului de înregistrare contabilă propus ci mă voi limita numai în a puncta câteva din avantajele – perspectivele oferite de această schimbare pe care le consider reale.


Din punct de vedere didactic sistemul propus ar putea fi mult mai ușor de înțeles și practicat. În locul inversării întortocheate a conturilor în cadrul unei egalități ce reprezintă un articol contabil, așezarea unică a conturilor de Activ pe prima poziție a egalității și a conturilor de Pasiv pe a doua poziție, coreleată cu folosirea mult mai explicită a semnelor "+/–" în locul noțiunilor de Debit / Credit ar permite o înțelegere mai clară a mecanismului înregistrărilor contabile și respectiv o însușire mai rapidă și mai solidă a acestei discipline.


La rândul lor, beneficiarii informațiilor contabile (patroni, autorități, etc.), cu un minim de cunoștiințe în domeniu ar intui si mai clar mișcarea financiară prezentată sub forma unui articol contabil mai inteligibil. Acest "limbaj" de comunicare mai accesibil ar putea asigura o înţelegere mai clară a informaţiilor urmată bineînţeles de o decizie mai eficientă.


Și programarea aplicațiilor soft de contabilitate s-ar face mult mai ușor și evident ar deveni mai performantă prin renunțarea la inversarea inutilă a poziției conturilor în cadrul unui articol contabil. Măsurile de siguranță și integritate a mișcărilor patrimoniale pot fi cu succes asigurate altfel de catre programele soft. Aceeași procedură de programare doar cu schimbarea variabilelor în cadrul fiecărui articol contabil (simplu sau compus) ar simplifica considerabil munca și în același timp ar asigura o implementare mai rapidă a unor eventuale modificări sau adaugări.


Sistemul de înregistrare actual (prin inversarea poziției conturilor) este limitat la un singur egal (între conturile care se debitează și conturile care se creditează). Ar putea fi nevoie însă (pentru o mai clară și detaliată urmărire a averii) și de al doilea egal sau al treilea sau mai multe, mecanism imposibil de practicat în prezent. Posibilitatea înregistrării aceleiaşi tranzacţii după mai multe partide (puncte de vedere) justificate d.p.d.v. economic, ar asigura o corelare mai largă în interpretarea fenomenlor economice urmărite cu ajutorul sistemului de evidenţă contabil. De exemplu, după ce am evidențiat mișcarea patrimonială d.p.d.v. al componenței (Activ) și/sau al provenienței (Pasiv) nu ar fi lipsit de interes să se continue și cu un alt egal pentru sumele aferente, care să reprezinte interpretarea mișcarii respective și după alte criterii (cu crearea unor noi conturi): culoarea (poate absurd), greutatea (poate absurd), destinația (nonabsurd), sezonul (nonabsurd), locația (nonabsurd), etc. Cu alte cuvinte, în locul stabilirii unor evidențe paralele cu cea contabilă (măsurată în bani) continuarea egalurilor contabile (masurate tot în bani) ar fi integrate în același sistem. Programele soft pot oferi cu ușurință această variantă ba chiar o pot automatiza. Fără a insista prea mult asupra acestui avantaj (a cărui interpretare ar putea constitui obiectul unor multe discuţii) mă voi mulţumi în a considera această perspectivă ca pe cea mai importantă.


N-ar trebui să ne facem griji nici în privinţa siguranţei înregistrării datelor. Trecerea de la sistemul de stocare a datelor de tip "hârtie" la cel actual, "document informatic" (electronic) a schimbat fundmental tipul măsurilor de siguranţă privind colectarea datelor. Acum, calculatorul pur şi simplu nu te lasă să salvezi anumite date care nu respectă diversele criterii prestabilite (ordinea operaţiilor, egalitatea sumelor din cadrul reprezentărilor, etc.). Schimbarea modului de înregistrare a articolelor contabile prin renunțarea la schimbarea poziției conturilor nu ar afecta în niciun fel siguranța obligatorie a înregistrărilor, ba chiar ar îmbunatăți-o.


Cele prezentate nu sunt motive de îngrijorare… Meseria de contabil rămane și capătă noi valențe. De la a stăpâni doar o serie întreagă de înregistrări contabile (de multe ori făcute doar mecanic) se va trece la interpretarea economică a acestora mult mai profundă ca și cunoștiințe și evident mai eficientă. Sigur că, fără a insista nici aici, un "handicap" al implementării sistemului l-ar putea reprezenta nevoia de schimbare a mentalităţii contabile. Consider însă ca această nevoie este resimţită din ce în ce mai mult, poate că de multe ori doar la nivelul intuiţiei, fără a i se acorda şi o reprezentare teoretică (ceea ce m-am străduit să transmit în aceste rânduri, fără a avea pretenţia unei idei originale). Este însa simplu, apreciez. Mentalitatea trebuie schimbată pentru că sistemul de evidenţă contabil nu se mai realizează cu hârtia şi creionul ci cu programele soft – cu toate consecinţele ce decurg din această diferenţă. Sigur că sistemul de evidenţă contabil este reglementat, în mod justificat, prin norme legale, uneori însă aflate în exces, după părerea mea. Dar …


Şi n-aş putea să închei aceste rânduri dacă nu aş face o scurtă referire şi la rolul pa care l-ar juca o astfel de schimbare (a sistemului de înregistrări contabile) în mecanica economiei viitoare. Nu "lipsa lichidităţilor", "şomajul" sau "îngrădirea creditărilor" sunt cauzele adevărate ale perioadelor de cadere economică ci doar forme de manifestare ale acestora. Cauza este mult mai profundă, în opinia mea, şi inevitabilă totodată: creşterea extrem de rapidă a nivelului tehnologic urmată de reducerea consumatorilor solvabili pe fondul păstrării unora dintre scările de valori depăşite. Iată de ce consider că, în mod obligatoriu, "descătuşarea contabilă" va face parte din marele "puzzle" de măsuri ce ar putea ameliora efectele de loc confortabile ale schimbărilor următoare inevitabile.