2. Plan de conturi

Evident ca acesta este un plan de conturi simplist menit doar să creeze instrumentele (conturile) necesare ilustrării sistemului de înregistrări contabile propus.

Activ
Post din Activ Cont de Activ
Mijloace fixe Mijloace fixe
Stocuri Materiale
Obiecte de inventar
Mărfuri
Datorii de încasat Decontări cu asociații
Debitori
Clienți
Bani Casa
Cont curent
Fără sold în Activ Cheltuieli cu amortizările
Cheltuieli cu mărfurile
Cheltuieli cu salariile
Cheltuieli diverse
Cheltuieli directe
Cheltuieli indirecte
Decontări fără Activ
Pasiv
Post din Pasiv Cont de Pasiv
Surse proprii Capital social
Amortizări
Rezultat financiar
Datorii de plătit Credite bancare
Furnizori
Salariați
Contribuții sociale
Impozit pe salarii
Impozit pe profit
Fără sold în Pasiv Venituri din vânzări mărfuri
Decontari fără Pasiv