1. Cuvânt înainte
     Ce încerc de fapt să demonstrez aici?…
     Că metoda de înregistrare contabilă utilizată în prezent prin inversarea poziției conturilor în cadrul unui articol contabil în funcție de apartenența lor (Activ / Pasiv) și de sensul mișcării (creștere / descreștere) este depașită și că o mică schimbare banală a acestei metode ar aduce multiple avantaje majore.
 
     O mică recapitulație simplistă … 
     Dacă se dorește o evidență a averii (patrimoniului), evident financiară, singurul instrument la îndemană este contabilitatea (și dacă nu o dorim noi, cu siguranță că o doresc alții …). Pentru o imagine completa a averii degeaba fac un inventar fizic al acesteia fără sa stabilesc și de unde provine ea (din banii mei sau din datorii care trebuiesc achitate).
     Averea (patrimoniul) oricarei entitați economice este (deocamdată) privită din două puncte de vedere: din ce este formată (Activ) și de unde provine (Pasiv). La randul lor, cele doua puncte de vedere au fost structurate pe subdiviziuni (posturi). Structura Activului are în vedere lichiditatea, de la mică la mare (de sus în jos) și structura Pasivului are în vedere exigibilitatea, de la mare la mică (de sus in jos). De ce neapărat invers?!… 
     Documentul de prezentare este "Bilanțul" care, simplist, ar arata cam așa:
 
ActivPasiv
Mijloace fixe Surse proprii
Stocuri Datorii de plătit ((furnizori, bănci, salariați, etc.)
Bani (cash + cont)  
Datorii de încasat  
 
     Evident că fiind vorba despre reflectarea în bani a aceleeași materii (patrimoniu), cele două puncte de vedere totalizează pe structurile lor aceeași valoare. Cu alte cuvinte Activul este egal ca valoare totală cu Pasivul și anume cu valoarea "x".
     În principal, pentru fiecare post din Activ și Pasiv s-a atribuit instrumentul contabil numit "cont" (unul sau mai multe) deși în practică un cont poate să deservească mai multe poziții (ceea ce încurcă de fapt destul de mult preluarea datelor…).
      În fiecare cont se vor evidenția mișcările de patrimoniu în urma unei analize (contabile): creșteri sau descreșteri simultane ale Activului și Pasivului, creșteri și descreșteri simultane numai în Activ sau numai în Pasiv. Dacă la început se urmăreau aceste mișcări în forma aritmetică (creșteri / descreșteri) ulterior s-au utilizat noțiunile de Debit și Credit sub forma literei "T" pentru fiecare cont creșterile și descreșterile fiind introduse în Debit sau în Credit, după caz. Prin punerea în balanță a creșterilor și descreșterilor la un moment dat se obține diferența: soldul contabil.
     Și acum începe dansul … Regula este că: pentru conturile de Activ creșterile se înregistrează în Debit și descreșterile în Credit iar pentru conturile de Pasiv creșterile se înregistrează în Credit și descreșterile în Debit. Cam complicat de reținut și mai ales de utilizat în cadrul unui articol contabil menit de fapt să exprime în bani mișcarea patrimonială care a avut loc (aprovizionare, salarii, etc.). Iar ca tehnică este folosită inversarea poziției contului în cadrul unei egalități în funcție de apartenența sa (Activ sau Pasiv) și de tipul mișcării (creștere sau descreștere). De exemplu, plata unui furnizor ar arăta: Furnizori (Pasiv) = Casa (Activ) = « suma » (scade datoria către furnizor prin plata din casă a banilor către acesta).
     Calcularea diferenței dintre creșteri și descreșteri (soldul contabil) după una sau mai multe mișcări pentru fiecare cont și preluarea acestora permite refacerea unei noi situații a patrimoniului (Activ / Pasiv) prin introducerea noilor solduri  în documenttul "Situație financiară" (de fapt, "Bilanțul").
     Toate cele de mai sus se regăsesc în orice manual care trateaza bazele primare ale contabilității.
 
     Iată ce propun …
     Să fie așezate întotdeauna (indiferent de creștere sau descreștere) conturile de Activ în stânga egalității și conturile de Pasiv în dreapta egalității iar în continuare să fie trecută « suma » cu plus sau cu minus, după caz. Evident ca vom avea următoarele situații:
     - pentru creșteri simultane de Activ și Pasiv se va utiliza semnul "+"
     - pentru descreșteri simultane de Activ și Pasiv se va utiliza semnul "–"
     - pentru creșteri și descreșteri simultane în cadrul Activului sau Pasivului se va utiliza semnul "+" la poziția care crește și semnul "–" la poziția care descrește iar pentru echilibrarea egalității se vor utiliza conturile "Decontări fără Activ" sau "Decontări fără Pasiv", după caz.
De exemplu, plata unui furnizor (ca mai sus) ar arăta: Casa = Furnizori = « – suma ».
 
     Consecințe contabile ale schimbării …
     Punctul de pornire îl constituie înlocuirea sistemului de evidență bazat pe hârtie și creion cu sistemul de evidență informatizat (programele soft) folosit acum într-o proporție covârșitoare.
      Poate că actualul sistem de înregistrare (prin schimbarea poziției conturilor într-o egalitate contabilă), cu o vechime de vreo cinci sute de ani, a avut în vedere la început obținerea unei siguranțe sporite a înregistrărilor (sau poate doar o accentuare a meseriei de contabil, după unii autori). Programele soft oferă însă astăzi mult mai multe și mai rafinate soluții de sigurantă și integritate a înregistrărilor patrimoniale decât deja banalele hârtie si creion. În fiecare program soft există o listă întreagă a operațiunilor contabile automate. Se alege doar tipul de înregistrare (mișcare patrimonială) și articolul contabil (simplu sau compus) se populează automat cu conturile și sumele aferente în documentul "Registrul contabil". Operațiunile manuale se pot foarte ușor identifica față de operațiunile automate, cu explicațiile aferente. După care posibilitațile multiple de filtrare (dată, tipul înregistrării, conturi de Activ, conturi de Pasiv, etc.) ne prezintă sub forma documentelor informatizate o multitudine de informații.   
     Sigur că noțiunile de Debit și Credit s-ar înlocui cu banalele semne "+/–" (dar ce poate fi mai intuitiv decât acestea …). 
     Fișa de cont ar arăta cam ca și acum, cu diferența că s-ar utiliza semnele "+/–" în loc de Debit / Credit, fie pe două coloane separate, fie unele sub altele, cu posibilități diverse de filtrare a rândurilor.
     Și balanța de verificare ar suferi o mică modificare: în locul tradiționalelor Debite și Credite (solduri, sume) s-ar folosi tot semnele "+/–", mult mai accesibile ca înțelegere.
     Poate și revenirea la formatul inițial al Situațiilor financiare, cea de "Bilant", cu păstrerea vizuală a egalității valorice între Activ și Pasiv, ar fi mai utilă și mai explicită. Indicatori precum Activul Net sau alții pot fi obținuti separat prin alte metode în cadrul unui program soft fără să fie nevoie de o distorsionare inutilă a egalității Activ = Pasiv. Nemaivorbind de avantajele unui Bilant informatizat ca document care poate oferi diferite ponderi între posturile aceleiași structuri (de Activ sau de Pasiv) dar și intercalat (post de Activ fată de posturi de Pasiv sau invers).
 
     Dacă merită schimbarea ? …
    În opinia mea, categoric DA. După descrierea concretă a noului sistem propus (prin secțiunile "Plan de conturi" și "Comparație contabilă") voi încerca să prezint, in opinia mea, câteva avantaje în acest sens în secțiunea "Avantaje – Perspective".