3. Comparație contabilă

1. Parametrii

- capital social constituit și depus: 2000 lei

- valoare de achiziție mijloc fix: 800 lei; amortizare lunară: 80 lei

- valoare de achiziție mărfuri: 500 lei; adaos comercial: 100%

- salarii: 300 lei; contribuții sociale lunare: 70 lei; impozit lunar salarii: 10 lei

- cheltuieli lunare diverse: 50 lei

- impozit pe profit: 10%

2. Registrul jurnal

Nr.
crt.
ExplicațieSistem actualNouaconta
Cont debitorCont creditorSumaActivPasivSuma
1 Constituire capital social =Dec. cu asociații Capital social 2000 =Dec. cu asociații Capital social 2000
2 Depunere capital social =Casa Decontări cu asociații 2000 =%
Decontări cu asociații
Casa
Decontări fără Pasiv (0) –2000
+2000
3 Alimentare cont curent =Cont curent Casa 2000 =%
Casa
Cont curent
Decontări fără Pasiv (0) –2000
+2000
4 Achiziție mijloc fix =Mijloace fixe Furnizori 800 =Mijloace fixe Furnizori +800
5 Plată furnizori mijloc fix =Furnizori Cont curent 800 =Cont curent Furnizori –800
6 Achiziție mărfuri =Mărfuri Furnizori 500 =Mărfuri Furnizori +500
7 Plată furnizori mărfuri =Furnizori Cont curent 500 =Cont curent Furnizori –500
8 Vânzare mărfuri =Clienți Ven. din vânz. mărfuri 1000 =Clienți Ven. din vânz. mărfuri +1000
9 Încasare clienți =Cont curent Clienți 1000 =%
Clienți
Cont curent
Decontări fără Pasiv (0) –750
+750
10 Înregistrare amortizare =Chelt. cu amortizările Amortizări 80 =Chelt. cu amortizările Amortizări +80
11 Descărcare de gest. mărfuri =Chelt. cu mărfurile Mărfuri 500 =%
Mărfuri
Cheltuieli cu mărfurile
Decontări fără Pasiv (0) –500
+500
12 Alte cheltuieli =Chelt. diverse Furnizori 50 =Chelt. diverse Furnizori +50
13 Înregistrare salarii =Chelt. cu salariile Salariați 300 =Chelt. cu salariile Salariați +300
14 Contribuții soc. din salarii =Salariați Contribuții sociale 70 =Decontări fără Activ %
Salariați
Contribuții sociale
(0) –70
+70
15 Impozit din salarii =Salariați Impozit din salarii 10 =Decontări fără Activ %
Salariați
Impozit pe salarii
(0) –10
+10
16 Achitare salarii =Salariați Cont curent 220 =Cont curent Salariați –220
17 Achitare contribuții soc. =Contribuții sociale Cont curent 70 =Cont curent Contribuții sociale –70
18 Achitare impozit din salarii =Impozit din salarii Cont curent 10 =Cont curent Impozit din salarii –10
19 Închidere cheltuieli =Rezultat financiar %
Chelt. cu amortizările
Chelt. cu mărfurile
Chelt. diverse
Chelt. cu salariile
930
80
500
50
300
=%
Chelt. cu amortizările
Chelt. cu mărfurile
Chelt. diverse
Chelt. cu salariile
Rezultat financiar –930 –80
–500
–50
–300
20 Închidere venit =Ven. din vânz. mărfuri Rezultat financiar 1000 =Decontări fără Activ %
Ven. din vânz. mărfuri
Rezultat financiar
(0) –1000
+1000
21 Stabilre impozit pe profit : 10% * 70 lei (1000 lei – 930 lei ) = 7 lei =Rezultat financiar Impozit pe profit 7 =Decontări fără Activ %
Rezultat financiar
Impozit pe profit
(0) –7
+7
22 Achitare impozit pe profit =Impozit pe profit Cont curent 7 =Cont curent Impozit pe profit –7

Fișele de cont, balanța de verificare și bilantul vor arăta la fel în cele două variante cu deosebirea că în locul noțiunilor de Debit și Credit vor fi utilizate semnele "+/–".

Și aici am avut în vedere numai o serie de operațiuni simpliste, menite doar să ilustreze tehnica propusă de înregistrare: conturile de Activ situate întotdeauna pe prima poziție a egalității și conturile de Pasiv situate întotdeauna pe a doua poziție a egalității cu folosirea semnelor "+/–" după caz (creșteri sau descreșteri). De asemenea, atunci când există creșteri și descreșteri în cadrul aceleiași structuri (Activ sau Pasiv) mai întâi a fost evidențiata descreșterea unui anumit cont și apoi creșterea altui cont. În cadrul aceleiași structuri (Activ sau Pasiv), ca să crească un cont mai întâi trebuie să descrească alt cont.

În acest mod orice articol contabil poate fi refăcut în varianta nouă indiferent de complexitatea lui. Și foarte simplu…